Mistä hallituksen jäsen?

Huom! Ethän unohda, että lisäksi erilaiset headhunting-yritykset sekä Hallituspartnerit etsivät hallituksen jäseniä.

Jos haluat itse hallituksen jäseneksi joskus, kannattaa olla suoraan yhteydessä headhunting-yrityksiin. He kasvattavat mielellään verkostojaan tapaamalla osaajia lounaan jne merkeissä.

HR, strateginen HR, asiakaskokemus – Miksi niin monessa hallituksessa ei ole mukana HR-ammattilaista? Kuitenkin suurin osa yrityksistä väittää missiossaan, visiossaan tai muissa julkilausumissaan henkilöstön olevan heidän tärkein voimavaransa. Miten se näkyy konkreettisesti? Muutama vuosi sitten HR oli edustettuna alle puolessa suomalaisten yritysten johtoryhmistä. Hallituksissa vielä harvemmin. Jos joku yritys haluaa apua ja sparrausta siihen, miten henkilökunnan kanssa kannattaisi toimia niin helpoissa kuin vaikeissakin tilanteissa, olen käytettävissä.

B2B palveluiden tuotteistus, muotoilu ja ketterä kehitys. Asiakaskeskeinen organisoituminen (markkinointi-myynti-tuotanto-kehitys loop). Modernin teknologian ja pilvipalveluiden täysimääräinen tehokas hyödyntäminen.

Useamman yhdistyksen hallituksesta löytyy kokemusta PJ:n pallilta asti. Muuten omaani on uusien asioiden käynnistäminen, tuotannon suunnittelu, myynti ja myynninjohtaminen.

Olen kiinnostunut! Just HHJ käyty! Osaamiseni on markkinoinnissa, brändäämisessä, ihmisten johtamisessa, somessa, ideoinnissa, laatikon ulkopuolisesssa ajattelussa. Sanon asiat ääneen, myös ne hullun rohkeat. Ideat ei lopu tämän innostavan rohkaisijan kanssa!

Hankinta ja toimitusketjunhallinnan osaajat uupuvat jopa monesta yrityksestä, saati hallituksesta. Nykyisin esim. tukkukaupassa  suorien hankintojen osuus liikevaihdosta on 80%, teollisuudessa  ja palvelualoilla 60-80% erilaisten verkostojen ja alihankintasuhteiden takia, mutta missä ovat strtegiset hankinta- ja/tai toimitusketjuosaajat?

IT-johtaminen, Projektiosaaminen, palvelumuotoilu, IT:n tehokkuus, asiakaslähtöinen IT.

Loistava avaus! Itselläni olisi tarjota 1-20000 hengen organisaatioissa toimineena kokemusta mm. muutosjohtamisesta, itseohjautuvista tiimeistä, johtajuuden kehittämisestä, myynnistä, työnantajamielikuvan luonnista, asiakkuusmallien luonnista, strategiatyöstä ja liiketoiminnan kehittämisestä. Kroonisessa (digiammattilaisten) osaajapulassa on mielestäni tärkeintä osallistaa mahdollisimman laajaa joukkoa näihin asioihin, mieluiten koko henkilöstölle vaikutusmahdollisuus.

Tarjoan mielelläni strategista markkinointi- ja digitaalisen liiketoiminnan osaamistani pk-yrityksille hallitustyön kautta 🙂 Sitä on kertynyt nyt 15 vuoden ajalta. Olen itse pitänyt pk-yrityksien hallituksille strategia-työpajoja samoista aiheista, joten haasteet ovat tuttuja. Samoin se, miten ne ratkaistaan. Laadukas ihmisten muutosjohtaminen on kaiken ytimessä. 

Muutamia alueita joissa pystyn hyvinkin sparraamaan hallitustyöskentelyn kautta: strategic planning and strategy implementation, M&A, funding, growth hacking, scaling, Lean, business and service design and creation, digital business transformatio, modern organisations, software development, excellence in customer experience, internationalization.

Vahvuuksiani ovat uusien näkökulmien löytäminen, asiakasfokus ja halu kuunnella muitakin; osaamispuolelta ammentaisin 20 vuoden kansainvälisestä B2B -myynnin ja sen johtamisen kokemuksestani. Näillä eväin voisin olla hyödyksi muutos- ja kasvuhakuisen yrityksen hallituksessa, jossa toivottavasti yhtenä ohjenuorana olisi Benjamin Franklinin oivallus: If everyone is thinking alike, then no one is thinking at all.

Liiketoimintatavoitteista johdetut myynti- ja markkinointistrategiat. (Kasvu)Markkinoinnin ja myynnin johtaminen sekä näiden prosessien yhdistäminen toimiviksi mitattaviksi moderneiksi kokonaisuuksiksi. Erityisosa-alueina media, markkinointiviestintä, näkemyksellinen myynti ja myyntistrateginen työ. Hyviä avauksia ketjussa hallituksen monimuotoisuudesta. Diversiteetti hallituksissa on äärimmäisen tärkeää uusien vaihtoehtoisten näkemysten tuottamiseen. Ilman tätä on huomattavasti vaikeampaa tunnistaa tulevaisuuden tarpeita ja muutosta vaativia signaaleja joita yrityksen strategian muodostaminen janoaa. Olen erittäin kiinnostunut niin yritysten johdon sparrauksesta sekä hallitustyöskentelystä jos /kun molemminpuolinen match syntyy.

Toimitusketjun hallinta, muutosjohtaminen ja compliance. Lisäksi vuosien kokemus urheiluvalmentamisessa ja hallitus/valiokuntatyöskentelyssä yhdistyspuolella.

Toiminnanjohtaja jolla kokemusta yrittäjyydestä, strategisesta johtamisesta, HR:stä, taloushallinnosta ja kehittämistyöstä, yhdistyksien perustamisesta, hallitus-ja johtoryhmätyöskentelystä, verkostojen johtamisesta ja niissä työskentelystä ja rahoituksien hakemisesta jne.

Strategia, Lean, Agile, tuotekehitys, markkinointi, Social Selling/Some, itseohjautuvuus, johtajuus ja kasvun johtaminen. Perustanut 6 yritystä (ja osakassopimukset), kerännyt 1.5 milj Euroa sijoituksia ja toteuttanut 6 osakeantia. Hallitustyötä 10+ vuotta.

Vähittäiskaupan johtotehtävissä n.15 vuotta. Osaamisalueet: toimitusketjun hallinta, kysyntälähtöinen valikoimahallinta, ostotoiminta, tuoteryhmäjohtaminen, kaupalliset sisällöt kanavariippumattomasti, kuluttajamarkkinointi.

Palvelualan toimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä strategiatyö. Liiketoiminnan osaaminen ja prosessien hallinta. Laatujohtamisen tuntemus (ISO 9001 ja ISO 14001). Vankka johtamiskokemus yritystoimintojen kasvu- ja saneerausvaiheissa. Olen suorittanut niin HHJ kuin HHJ PJ. 

Parikymmentä vuotta tekstiili ja vaatetusalan kansainvälistä ostokokemusta sekä laaja toimittajakontaktiverkosto että tietotaitoa prosessipuolelta. Jaan mielelläni lisätietoja jos tekstiili/vaatetus alan asiantuntija on haussa.

 Yleensä eniten olen kontribuoinut strategian muodostamiseen ja erityisesti strategian uudistamisen tarpeeseen, arvolupauksen määrittelyyn ja myynnin organisointiin ja tehostamiseen. Periaatteessa annettavaa on myös moniin uusiin teknologioihin ja niiden käyttöönottoon, mutta ovat jääneet toistaiseksi vähemmälle. Ehkä siksi, että käynnistyneellä pienyrityksellä nämä ovat varsinkin Suomessa monesti kohtuu betonoituja. Varmaan ensikeväänä tulee taas ajankohtaiseksi miettiä, jos lähtisi johonkin uuteen mukaan.  Ainakin toistaiseksi on omasta mielestäni vaikuttanut siltä, että ulkopuolisella hallitusjäsenellä on paljonkin annettavaa. Tosin työ voi olla yllättävän sekavaa ja oman roolin hakeminen on aina oma haasteensa, kun ihan määritelmällisesti kukaan ei kerro mitä sinun tulisi tehdä.

Omat vahvuuteni ovat seuraavilla alueilla: Talous, FMCG, vientikauppa, Venäjän ja Yhdysvaltojen kauppa, kehitysprojektit, M&A, johtaminen, innovaatiojohtaminen, prosessikehitys, järjestelmäkehitys, tehostaminen, tuotantolaskelmat, ulkoistaminen, startups.

Digitaalinen tuote- ja palvelukehitys, lisänä strategiat (ja taktiikat) tuotekehitykseen. Tehokkaiden (effective) organisaatioiden rakentaminen ja sen fasilitointi. 

Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen, kumppanuudet ja ekosysteemit, ulkoistaminen, palveluhankinnat, julkiset palvelut, terveyspalvelut, ympäristöpalvelut, digitalisaatio, brändijohtaminen.

Olen useamman pienen yrityksen hallituksessa ja hallitustyöstä on kokemusta +15 vuotta. Voisin sparrata mm. seuraavissa teemoissa: * Strateginen suunnittelu, viestintä & toteutus * Myynnin johtaminen, palvelumuotoilu, kasvu * Talous, rahoitus ja yrityskaupat * Toiminnan ja prosessien kehittäminen

Ketterä ohjelmistonkehitys, yhdessäohjautuvat organisaatiot ja osallistava johtaminen esimerkiksi. Monissa softaorganisaatiossa työskennellään jo tänään “tulevaisuuden” työskentelymenetelmillä ja organisoitumistavoilla ja kokemukset ja periaatteet ovat monilta osin sovellettavissa myös muihin toimialoihin. Yksityiskohtaisten tarpeiden ja ongelmien taustalla ovat kuitekin usein samat, toimialasta riippumattomat, lainalaisuudet.

Sijoittajasuhteet, yritysvastuu, vastuullinen sijoittaminen, viestintä (erit. talous-, sijoittaja- ja vastuullisuusviestintä), rahoitus.

Palveleva johtajuus, valmentava esimiestyö, erilaisuus tiimien voimavaraksi, hankintatoimi ja sidosryhmäyhteistyö. Kysehän on yleensä kommunikaatiosta, vuorovaikutustaidoista ja selkeästä viestinnästä. Enemmän luottamusta ja selkeyttä tuo parempaa tulosta ja sitoutumista.

Core Experience
– Responsible for design, implementation and support of an enterprise service solution in collaboration with the head of management for several years
– Utilizing integration services in the delivery chain, such as automation of business processes
– Entrepreneur since 2008 (seen ups and downs)

admin

Leave a Reply